Videns Lab

Digitalisering er ikke en liniær proces og ikke det samme for alle virksomheder, derfor vil vi via videns lab dele erfaringer og eksperimenter forskellige virksomheder gør sig, spændende viden på området samt nyheder fra projektet Digital Ledelseskultur.

cropped-favicon-negativ

Gratis Seminar i Odense

Vi vil ikke undvære et led i kæden

Digital ledelskultur i turisme og service industrien

Læs mere

HMK Bilcon fortæller om hvordan de har oplevet at digitalisering kan være afgørende for vækst, men de vil være med i Digital Ledelseskultur for at undgå enkeltstående digitaliserings indsatser og sikre en samlet strategisk indsat.

cropped-favicon.png

Gratis seminar i Aarhus

Digitalisering via ledelsen

Hvad er digital ledelseskultur?

Læs mere

Digital Ledelseskultur er et tilbud til jeres virksomhed, hvor ejer, leder og nøglemedarbejder kan over 10 måneder gøre en særlig fokuseret indsats for at opruste digitale kompetence, udvikle og teste nye forretningsinitiativer, netværker med andre deltagere og få 1:1 sparring på hvordan I kommer videre.