Frederikshavn - Digital Ledelseskultur 2019

Læs mere
Kontakt nu

Om forløbet

UCN act2learn Erhverv og Erhvervshus Nord udbyder i efteråret 2019 et forløb i Digital Ledelseskultur. Over 12 måneder arbejder virksomhederne intensivt med digital forretningsudvikling i tre etaper – Ledelse, organisation og kultur, Mødet med kunden og Digitale forrretningsmodeller.

Gennem forløbet opbygger I styrkede digitale kompetencer, indsigt i nye teknologier og gennemarbejdet jeres virksomhed i en digital kontekst. Det digitale arbejde gribes an med tre overordnede fokus:
– interne arbejdsgange, processer, systemer, kvalitetssikring og kultur i virksomheden
digitalisering overfor og med kunder
digitale forretningsmodeller og nye indtjeningsmuligheder

På forløbet veksles der mellem 1:1 sparring med programmets konsulenter, tema netværksmøder og seminarer sammen med forløbets andre deltagende virksomheder. Mellem hvert step aftales næste skridt og muligheder for digitale indsatser, så der sikres fremdrift og resultater for virksomhed og medarbejdere.

I Digital Ledelseskultur arbejdes ud fra fire konkrete mål med fremtidig digitalisering:

at optimere og effektivisere forretningsgange og værdikæder
at skabe en tættere relation til kunder
at koble produkter og services tættere sammen i en digital kontekst
at identificere nye forretningsmodeller/-muligheder

Kontakt projektleder Simon Brøndum Jensen fra UCN act2learn for at høre mere på 72691704 / sbj@ucnact2learn.dk

Kontakt

A webform by Podio
www.ucn.dk
sbj@ucnact2learn.dk
72691704
Simon Brøndum Jensen