Agro & Fødevarer

Skal din virksomhed være mere digital?

Digitalisering er en helt central drivkraft for at sikre vækst og konkurrenceevne, hvilket COVID-19-pandemien har understreget. Pandemien har således fremskyndet anvendelsen af digitale værktøjer. Dog arbejdes der forsat mest med det, man kan betegne som basal digitalisering, såsom markedsføring og kundekontakt via online kanaler, forbedring af virksomhedens produkter og services med digitale funktioner, samt effektivisering af økonomi og administration. Manglende ressourcer og manglende digitale kompetencer blandt ledere og medarbejdere er de mest udbredte barrierer for øget digitalisering i virksomhederne.

Selvom en del danske virksomheder generelt er langt med digitalisering, ligger der stadig et væsentligt uudnyttet potentiale, og vi ønsker med dette forløb i Digital Ledelseskultur at understøtte udbredelsen af digitaliseringen i agro- og fødevareindustrien.

Læs mere
Kontakt nu

Om forløbet

Gennem 5 seminarer, 4 workshop/netværksmøder og 1:1 sparring, skal vi arbejde med jeres egen digitale forretningsudvikling. Seminarerne tager udgangspunkt i de væsentligste områder for en vellykket digital transformation og udvikling, mens workshops og netværksmøderne har mere konkret fokus på den digitale markedsføring.

I tiden mellem seminarer og netværksmøder er der mulighed for samtaler og sparring.

Forløb

Maj

2022

Muligheder i digitalisering generelt

Seminar 1 – kickoff

Planlægning af den digitale indsats

Workshop/netværk 1

Juni

2022

Ledelse, organisation og kultur

Seminar 2 – Ledelse

Content marketing / Content creation

Workshop/Netværk 2

August

2022

Mødet med kunden

Seminar 3 – kunden

Kanaler og automatisering

Workshop/Netværk 3

September

2022

Digitale forretningsmodeller Servicedesign

Seminar 4 – forretningen

Opsamling og sparring i netværk Videndeling – og der er mulighed for at tage et relevant emne op

Workshop/Netværk 4

Oktober

2022

Opsamling på erfaringer og afslutning eksternt oplæg

Seminar 5

Mellem fællesarrangementerne – opfølgning og dialog om resultat af forløb – plan for videreførelse

1:1 sparring

Kontakt

Hvis du gerne vil vide mere, så kontakt gerne Eva Nautrup på nedenstående eller book et forløb med det samme.

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager
 +45 6142 1596
ena@foodbiocluster.dk

LinkedIn

A webform by Podio