Camping

Skal din campingvirksomhed være mere digital, konkurrencedygtig og bæredygtig?
Få ny inspiration, 1:1-sparring og et solidt netværk i forløbet Digital Ledelseskultur hvor turisme, digitalisering og ledelse målrettet campingerhvervet er i fokus.

Skræddersyet forløb for turisterhvervet

CampingOutdoor Denmark planlægger sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme et forløb målrette campingerhvervet. Forløbet tager afsæt i jeres strategi og vækstplan og er en veksling mellem 1:1- sparring, seminarer og netværksmøder med de øvrige deltagere indenfor camping- erhvervet. Gennem forløbet udvikler og afprøver du konkrete digitale og ledelsesmæssige redskaber, som danner rammen for din egen handleplan med konkrete indsatser, muligheder og effekt af øget digitalisering.

I forløbet arbejdes med tre temaer, der gradvist øger fokus på teknologi og digitalisering, og de positive effekter på bl.a. mersalg, konkurrenceevne og workflows.

Læs mere
Kontakt nu

Om forløbet

Dansk Kyst og Naturturisme og campingorganisationen CampingOutdoorDenmark udbyder i januar 2021 et forløb i Digital Ledelseskultur målrettet campingerhvervet på landsplan.

I et forløb på 12 måneder arbejder virksomhederne intensivt med digital forretningsudvikling med særligt fokus på nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Forløbet indeholder fem seminarer omkring aktuelle emner, herunder forandringsledelse, bæredygtighed, den digitale fremtid, mersalg og kommunikation, nye teknologier og effektiviseringsværktøjer.

Programmet tilpasses løbende deltagernes behov og vil kunne indeholde emner som:

  • anvendelse af eksisterende data
  • vand- og strømbesparelser
  • teknologi og bæredygtighed
  • effektivisering af workflow
  • ressourceoptimering
  • bedre overblik over salg, booking og økonomi

Gennem forløbet opbygger I styrkede digitale kompetencer og indsigt i nye teknologier, som I vil lære at omsætte til praksis i egen virksomhed. Vi ser derfor på den samlede virksomhed, både internt og eksternt for at identificere nye digitale forretningsmodeller og nye veje til effektivisering- og øget indtjening.

I Digital Ledelseskultur arbejdes ud fra fire konkrete mål med fremtidig digitalisering:

  • at optimere og effektivisere forretningsgange og værdikæder
  • at skabe en tættere relation til gæsterne
  • at koble produkter og services tættere sammen i en digital kontekst
  • at identificere nye forretningsmodeller/-muligheder
Forløb

2020

2020

Intro til forløb og ”Digitalisering i dag og i fremtiden”

Uge 50: Kick-off

Mindset, forandringsledelse og organisatorisk retning

Uge 50: Seminar I

Gameplan, eksekvering og opfølgning

Uge 50: Netværksmøde

2021

2021

Teknologiforståelse og forestillingskraft

Uge 4: 1:1 sparring

Digitale foretningsmodeller, nye transaktionsmodeller og datadrevet forretning

Uge 4: Seminar 2

Casebesøg

Uge 4: Netværksmøde

Intro til digital kunderejse

Uge 16: 1:1 sparring

Digital markedsføring, sociale medier og content marketing

Uge 16: Seminar

Casebesøg

Uge 16: Netværksmøde

Optimering af arbejdsgange og processer

Uge 37: 1:1 sparring

Workflow, værdikæde og ressourceudnyttelse

Uge 37: Seminar

Casebesøg

Uge 37: Netværksmøde

Digitale målsætninger og eksekvering

Uge 44: 1:1 sparring

Strategiarbejdet, digital hverdag og forankring

Uge 44: Seminar

Næste skridt og andre muligheder

Uge 44: Kick-out

På forløbet veksles der mellem 1:1 sparring med programmets konsulenter, tema- og netværksmøder og seminarer sammen med forløbets andre deltagende virksomheder. Mellem hvert step aftales næste skridt og muligheder for digitale indsatser, så der sikres fremdrift og resultater for virksomhed og medarbejdere.

Forløbet gennemføres med UCN Act2Learn som primær uddannelsespartner.

Kontakt

Hvis du gerne vil vide mere, så kontakt gerne Alice Bank Danielsen på nedenstående eller book et forløb med det samme.

Alice Bank Danielsen
abd@kystognaturturisme.dk
+45 26431411
www.kystognaturturisme.dk

A webform by Podio