Bornholm

Skal din turistvirksomhed være mere digital, konkurrencedygtig og bæredygtig?
Få ny inspiration, 1:1-sparring og et solidt netværk i forløbet Digital Ledelseskultur hvor turisme, digitalisering og ledelse er i fokus.

 Skræddersyet forløb for turisterhvervet

Destination Bornholm og Dansk Kyst- og Naturturisme tilbyder et skræddersyet forløb for turisterhvervet på Bornholm. Forløbet tager afsæt i jeres strategi og vækstplan og er en veksling mellem 1:1- sparring, seminarer og netværksmøder med de øvrige deltagende turisme- virksomheder. Gennem forløbet udvikler og afprøver I konkrete digitale og ledelsesmæssige redskaber, som danner rammen for jeres egen handleplan med konkrete indsatser, muligheder og effekt af øget digitalisering. I forløbet arbejdes med tre temaer, der gradvist øger fokus på teknologi og digitalisering, og deres positive effekter på bl.a. mersalg, konkurrenceevne og workflows.

Læs mere
Kontakt nu

Om forløbet

Dansk Kyst og Naturturisme og Destination Bornholm udbyder i december 2020 et forløb i Digital Ledelseskultur målrettet turisterhvervet på Bornholm.

I et forløb på 12 måneder arbejder virksomhederne intensivt med digital forretningsudvikling med særligt fokus på nye digitale teknologier og anvendelse af data. Forløbet indeholder fem seminarer omkring aktuelle emner, herunder forandringsledelse, bæredygtighed, den digitale fremtid, mersalg og kommunikation, nye teknologier og effektiviseringsværktøjer.

Programmet tilpasses løbende deltagernes behov og vil kunne indeholde emner som:

  • anvendelse af eksisterende data
  • vand- og strømbesparelser
  • effektivisering af workflow
  • ressourceoptimering
  • bedre overblik over salg, booking og økonomi

Gennem forløbet opbygger I styrkede digitale kompetencer og indsigt i nye teknologier, som I vil lære at omsætte til praksis i egen virksomhed. Vi ser derfor på den samlede virksomhed, både internt og eksternt for at identificere nye digitale forretningsmodeller og nye veje til effektivisering- og øget indtjening.

I Digital Ledelseskultur arbejdes ud fra fire konkrete mål med fremtidig digitalisering:

  • at optimere og effektivisere forretningsgange og værdikæder
  • at skabe en tættere relation til gæsterne
  • at koble produkter og services tættere sammen i en digital kontekst
  • at identificere nye forretningsmodeller/-muligheder

På forløbet veksles der mellem 1:1 sparring med programmets konsulenter, tema- og netværksmøder og seminarer sammen med forløbets andre deltagende virksomheder. Mellem hvert step aftales næste skridt og muligheder for digitale indsatser, så der sikres fremdrift og resultater for virksomhed og medarbejdere.

Forløbet gennemføres med UCN Act2Learn som primær uddannelsespartner.

Program

Kontakt

Hvis du gerne vil vide mere, så kontakt gerne Alice Bank Danielsen på nedenstående eller book et forløb med det samme.

Alice Bank Danielsen
abd@kystognaturturisme.dk
+45 26431411
www.kystognaturturisme.dk

A webform by Podio