Find et forløb nær dig

Roskilde Handelsskole

Roskilde Handelsskole er en af landets ældste handelsskoler. Vi udbyder både erhvervsuddannelser, handels-gymnasium og efteruddannelse af voksne.
Vi prioriterer en praksisnær tilgang i uddannelse og kurser for voksne, og vi deltager i projekter, hvor vi kan videreudvikle vores faglighed såvel som kursisternes udbytte.

Ikke endeligt fastlagt

John Wallin Pedersen

John Wallin Pedersen

Roskilde Handelsskole
Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde
Tlf. +45 88523352

Roskilde Tekniske skole

Roskilde Tekniske Skole har erhvervsuddannelser, naturvidenskabeligt gymnasium og efteruddannelsescenter. Vi uddanner fagligt nysgerrige og kompetente mennesker til arbejdsmarkedet i rammer, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Vi vægter praksisfaglighed, relevant teknologi og kvalitet højt i vores uddannelser og kurser.

Ikke endeligt fastlagt

Vibeke_Pakkenberg

Vibeke Pakkenberg

Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 10, 4000 Roskilde
Tlf. +45 24267151

UCN Act2Learn

I Nordjylland er UCN act2learn partner på den nationale indsats Digital Ledelseskultur. Frem til efteråret 2021 tilbydes nordjyske virksomheder at deltage i 10 måneders skræddersyede kompetenceudviklingsforløb.

Efter afsluttet forløb står hver virksomhed med en digital handlingsplan og konkrete erfaringer for, hvordan digitalisering gribes an og har indflydelse på virksomhedens ledere, organisation og medarbejdere, en digital praksisforståelse for virksomhedens møde med kunder og et indgående arbejde med virksomhedens mulige forretningsmodel i et digitalt marked.

Digital Ledelseskultur er for alle virksomheder i SMV-segmentet. Forløbenes styrke findes i den vekslende tilgang mellem 1:1 sparring, temabaserede workshops og praksisnetværk med ligesindede virksomheder.

De overordnede temaer ‘Ledelse, Organisation og Kultur’, ‘Mødet med kunden’ og ‘Din digitale forretning’ introduceres hver i sær for virksomheden 1:1, udfoldes i workshops, virksomhederne i mellem, følges op og struktureres i virksomhederne 1:1 og trykprøves i mindre netværksgrupper. Alt sammen for at sikre inspiration, indsatser og beslutninger, der fungerer i praksis for den enkelte virksomhed.

Vi glæder os til at høre fra alle interesserede. Ring endelig med al interesse.

Opstart første forløb februar 2019

Simon Brøndum Jensen

Simon Brøndum Jensen

UCN Act2Learn
Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 72691704
Mail sbj@ucnact2learn.dk

KEA KOMPETENCE

I forbindelse med Erhvervsministeriets tiltag for Digital Ledelseskultur, DLK udbyder KEA Kompetence og Cphbusiness i fællesskab 6 udviklingsforløb med fokus på Ledelse og Digitalisering Nordsjælland og Region Hovedstaden.

Virksomhederne i fokus ligger inden for SMV segmentet og vil være bredt repæsentetet. Det er vores fælles ambition, at forløbene enten styres af geografi eller branche, hvorved jeres kompetencer og vækst øges så optimalt som muligt.

Selv om der kan blive tale om overordnende temaer i processen, tages vi afsæt i jeres virkelighed og dagligdag.

Opstart af netværksforløb forventes i februar – marts

Micael Duncan

Micael Duncan

KEA KOMPETENCE
Københavns Erhvervsakademi, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Tlf. +45 29102019
Mail midu@kea.dk

Cbhbusiness

har fokus på den digitale transformation for erhvervslivet og udbyder akademi og diplom fag om digital ledelse og kultur integration bl.a. i samarbejde med Digitaliseringsinstituttet og konsulentbranchen for at skabe de bedste rammer for fremtidens ledelse.

Cphbusiness kan hjælpe erhvervsvirksomheder med de nye måder at arbejde på med solid digital strategi eksekvering og gøre virksomheden parat til at arbejde effektivt med alle digitale forandringstiltag.


Erhvervsakademiet Cphbusiness har særskilt fokus på servicevirksomheder, der ønsker at styrke kundeorienteringen gennem lederskabet og forretningskompetencer.

Opstart af netværksforløb forventes i februar – marts

Jørgen Leif Stilling

Jørgen Leif Stilling

Cphbusiness
Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, DK-1366 København K.
Tlf. +45 24293314
Mail jls@cphbusiness.dk

Erhvervsakademi Aarhus

I Digital Ledelseskultur på Erhvervsakademi Aarhus arbejder vi indefra og ud med at give din virksomheds ledelse og medarbejdere de nødvendige kompetencer og ressourcer som afsæt for den digitale strategi og dens udførelse.

Fokus er på:
at skabe en kompetencedrevet digitaliseringsproces i din virksomhed
at skabe merværdi for kunden og arbejde med kundeoplevelser og kunderejse
at udvikle et digitalt mindset og en forandringsparat kultur i din virksomhed
Forløbet faciliteres af ledelseskonsulenter og undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus samt digitale eksperter, vi samarbejder med.
Vi guider jer igennem et 12 måneders forløb, hvor 2-3 medarbejdere med ledelsen repræsenteret deltager i:
fem seminarer
en række kompetencenetværk med 3-5 andre virksomheder
individuel 1:1 sparring og vejledning inden for de områder, man har særligt behov for at få styrket i sin virksomhed.
Der vil også være mulighed for at få en eller flere af vores e-handelsstuderende som praktikant i din virksomhed samt deltagelse i de mange events om digitale trends og emner af relevans.
Både seminarer, netværk og 1:1 sparring tager udgangspunkt i din egen virksomheds udfordringer og behov, som klarlægges fra start. Man skal forvente at lægge ca. 70-75 timer pr. medarbejder fordelt over hele forløbet.

Forløb 1 på Erhvervsakademi Aarhus:

25. april 2019             

Kompetencenetværk for ledelsen I:

Ledelsesrum og handlekraft

8. maj 2019

Seminar 1: Ønsker, retning og vision:    

Hvor er vores brændende platform?

Juni * Kompetencenetværk i virksomhederne I
27. august 2019

Seminar 2: Roller og muligheder:   

Hvordan kan vi gøre vores forretning og medarbejdere klar til digitalisering?

September * Kompetencenetværk i virksomhederne II
31. oktober 2019       

Seminar 3: Kunderejsen:

Hvordan skaber vi merværdi for vores kunder?

November * Kompetencenetværk i virksomhederne III
29. januar 2020

Seminar 4: Fra data til indsigt:           

Hvilke digitale platforme, strategiske valg og prioriteringer?

3. marts 2020

Kompetencenetværk for ledelsen II:    

Forandrings – og ledelseskultur

19. marts 2020

Seminar 5: Handlingsplan for fremtiden:

Vision, ressourcer, handling og mål

*Datoer for kompetencenetværk i virksomhederne aftales med medlemmerne i de enkelte netværksgrupper på 3-5 virksomheder.

Annette Agerdal-Hjermind

Annette Agerdal-Hjermind

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.
Tlf. +45 72286223
Mail ahj@eaaa.dk

UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Business og digital udvikling

Vi uddanner teknologisk og markedsrettet arbejdskraft med forståelse for forretningen

Vores stærke, fleksible uddannelser inden for business og digital udvikling leverer råstof til drift og udvikling i særligt handels-, teknologi- og servicebranchen. Vi er specialister i at samarbejde om udvikling i små og mellemstore virksomheder.

Opstart af netværksforløb forventes i april

Anja Svenstrup Jørgensen

Anja Svenstrup Jørgensen

Cphbusiness
UCL Odense, Seebladsgade 1, 5000 Odense
Tlf. +45 20438949
Mail asve@ucl.dk