Find et forløb nær dig

Roskilde Handelsskole

Roskilde Handelsskole er en af landets ældste handelsskoler. Vi udbyder både erhvervsuddannelser, handels-gymnasium og efteruddannelse af voksne.
Vi prioriterer en praksisnær tilgang i uddannelse og kurser for voksne, og vi deltager i projekter, hvor vi kan videreudvikle vores faglighed såvel som kursisternes udbytte.

Ikke endeligt fastlagt

John Wallin Pedersen

John Wallin Pedersen

Roskilde Handelsskole
Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde
Tlf. +45 88523352

Roskilde Tekniske skole

Roskilde Tekniske Skole har erhvervsuddannelser, naturvidenskabeligt gymnasium og efteruddannelsescenter. Vi uddanner fagligt nysgerrige og kompetente mennesker til arbejdsmarkedet i rammer, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Vi vægter praksisfaglighed, relevant teknologi og kvalitet højt i vores uddannelser og kurser.

Ikke endeligt fastlagt

Vibeke_Pakkenberg

Vibeke Pakkenberg

Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 10, 4000 Roskilde
Tlf. +45 24267151

UCN Act2Learn

I Nordjylland er UCN act2learn partner på den nationale indsats Digital Ledelseskultur. Frem til efteråret 2021 tilbydes nordjyske virksomheder at deltage i 10 måneders skræddersyede kompetenceudviklingsforløb.

Efter afsluttet forløb står hver virksomhed med en digital handlingsplan og konkrete erfaringer for, hvordan digitalisering gribes an og har indflydelse på virksomhedens ledere, organisation og medarbejdere, en digital praksisforståelse for virksomhedens møde med kunder og et indgående arbejde med virksomhedens mulige forretningsmodel i et digitalt marked.

Digital Ledelseskultur er for alle virksomheder i SMV-segmentet. Forløbenes styrke findes i den vekslende tilgang mellem 1:1 sparring, temabaserede workshops og praksisnetværk med ligesindede virksomheder.

De overordnede temaer ‘Ledelse, Organisation og Kultur’, ‘Mødet med kunden’ og ‘Din digitale forretning’ introduceres hver i sær for virksomheden 1:1, udfoldes i workshops, virksomhederne i mellem, følges op og struktureres i virksomhederne 1:1 og trykprøves i mindre netværksgrupper. Alt sammen for at sikre inspiration, indsatser og beslutninger, der fungerer i praksis for den enkelte virksomhed.

Vi glæder os til at høre fra alle interesserede. Ring endelig med al interesse.

Opstart første forløb februar 2019

Simon Brøndum Jensen

Simon Brøndum Jensen

UCN Act2Learn
Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 72691704
Mail sbj@ucnact2learn.dk

KEA KOMPETENCE & CPH BUSINESS

I forbindelse med Erhvervsministeriets tiltag for Digital Ledelseskultur, DLK udbyder KEA Kompetence og Cphbusiness i fællesskab 6 udviklingsforløb med fokus på Ledelse og Digitalisering Nordsjælland og Region Hovedstaden.

Virksomhederne i fokus ligger inden for SMV segmentet og vil være bredt repæsentetet. Det er vores fælles ambition, at forløbene enten styres af geografi eller branche, hvorved jeres kompetencer og vækst øges så optimalt som muligt.

Selv om der kan blive tale om overordnende temaer i processen, tages vi afsæt i jeres virkelighed og dagligdag.

Forløb 1 i region Hovedstaden

Download flyer her Forløb for region hovedstaden

April/Maj 2019 Sparring 1:1

Ledelse, Strategi og handlekraft

3. juni 2019 Seminar 1: Digitalisering   

Digitalisering i konteksten strategi, ledelse og handlekraft

19. juni 2019 Kompetencenetværk

Udveksling af erfaringer om digitalisering i strategi, ledelsen og handlerummet.

August 2019 Sparring 1:1 

Ledelsen, organisation og kultur

28. august 2019 Seminar 2:

Kompetenceløft på Ledelsen, Organisation og Kultur

11. september 2019 Kompetencenetværk 
September/Oktober 2019 Sparring 1:1
23. oktober 2019 Seminar 3:

Mødet med kunden – før under og efter.

6. november Kompetencenetværk 
November 2019 Sparring 1:1
4. december 2019 Seminar 4

Digital forretningsudvikling

22. januar 2020 Kompetencenetværk
Februar 2020 Sparring 1:1
19. februar 2020 Seminar 5

Den digital handlingsplan

4. marts 2020 Kompetencenetværk
 
 

*timer pr deltager for hele forløbet: Ca. 10-25 timer internt i hver virksomhed i forbindelse med sparring og hjemmearbejde. Ca. 30 timer til deltagelse i seminar. Ca. 10 timer til netværksmøder

Micael Duncan
Jørgen Leif Stilling

Micael Duncan

KEA KOMPETENCE
Københavns Erhvervsakademi, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Tlf. +45 29102019
Mail midu@kea.dk

Jørgen Leif Stilling

Cphbusiness
Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, DK-1366 København K.
Tlf. +45 24293314
Mail jls@cphbusiness.dk

Erhvervsakademi Aarhus

I Digital Ledelseskultur på Erhvervsakademi Aarhus arbejder vi indefra og ud med at give din virksomheds ledelse og medarbejdere de nødvendige kompetencer og ressourcer som afsæt for den digitale strategi og dens udførelse.
Fokus er på:

  • at skabe en kompetencedrevet digitaliseringsproces i din virksomhed
  • at skabe merværdi for kunden og arbejde med kundeoplevelser og kunderejse
  • at udvikle et digitalt mindset og en forandringsparat kultur i din virksomhed

Forløbet faciliteres af ledelseskonsulenter og undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus samt digitale eksperter, vi samarbejder med.  

Vi guider jer igennem et 12 måneders forløb, hvor 2-3 medarbejdere med ledelsen repræsenteret deltager i:

  • fem seminarer
  • en række kompetencenetværk med 3-5 andre virksomheder
  • individuel 1:1 sparring og vejledning inden for de områder, man har særligt behov for at få styrket i sin virksomhed.

Der vil også være mulighed for at få en eller flere af vores e-handelsstuderende som praktikant i din virksomhed samt deltagelse i de mange events om digitale trends og emner af relevans.

Både seminarer, netværk og 1:1 sparring tager udgangspunkt i din egen virksomheds udfordringer og behov, som klarlægges fra start. Man skal forvente at lægge ca. 70-75 timer pr. medarbejder fordelt over hele forløbet.

Forløb 1 på Erhvervsakademi Aarhus:

25. april 2019              Kompetencenetværk for ledelsen I:

Ledelsesrum og handlekraft

8. maj 2019 Seminar 1: Mindset, retning og vision:    

Hvor er vores brændende platform?

Juni * Kompetencenetværk i virksomhederne I
27. august 2019 Seminar 2: Digital platform:   

Hvordan kan vi gøre vores forretning klar til digitalisering og på hvilke digitale platform?

September * Kompetencenetværk i virksomhederne II
31. oktober 2019        Seminar 3: Kunderejsen:

Hvordan skaber vi merværdi for vores kunder?

November * Kompetencenetværk i virksomhederne III
29. januar 2020 Seminar 4: Kommunikation med kunden i centrum:           

Formidling er afgørende i den digitale tidsalder. Hvordan skaber vi relevant kommunikation med udgangspunkt i kundeindsigter?

3. marts 2020 Kompetencenetværk for ledelsen II:    

Forandrings – og ledelseskultur

19. marts 2020 Seminar 5: Handlingsplan for fremtiden:

Vision, ressourcer, handling og mål

*Datoer for kompetencenetværk i virksomhederne aftales med medlemmerne i de enkelte netværksgrupper på 3-5 virksomheder.

Annette Agerdal-Hjermind

Annette Agerdal-Hjermind

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.
Tlf. +45 72286223
Mail ahj@eaaa.dk

UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Business og digital udvikling

Vi uddanner teknologisk og markedsrettet arbejdskraft med forståelse for forretningen

Vores stærke, fleksible uddannelser inden for business og digital udvikling leverer råstof til drift og udvikling i særligt handels-, teknologi- og servicebranchen. Vi er specialister i at samarbejde om udvikling i små og mellemstore virksomheder.

Forløb – Digital turisme

Download flyer her Digital turisme-Forløb 2

Maj 2019 Forløbsopstart med netværk
04. juni 2019 Seminar 1: 

Digitale megatrends og ledelse i turisme.

Juni 2019 Kompetencenetværk
20. august 2019 Seminar 2: 

Den digitale kunderejse og data i proces.

September 2019 Kompetencenetværk
30. oktober 2019 Seminar 3: 

Digital kommunikation og content marketing.

November 2019 Kompetencenetværk
3. december 2019 Seminar 4:          

Sociale Medier og Digital markedsføring

December/Januar 2019 Kompetencenetværk
23. januar 2020 Seminar 5: 

Strategisk og praktisk digital ledelse

Februar 2020 Forløbsafslutning med netværk

*Datoer for kompetencenetværk i virksomhederne aftales med medlemmerne i de enkelte netværksgrupper.

Forløb – Digital Destination –
Nationalpark Vadehavet

Download flyer her Digital Destination Nationalparken Vadehavet- Forløb 3

September 2019 Forløbsopstart med netværk
24. oktober 2019 Seminar 1: 

Digitale megatrends og ledelse i turisme.

November 2019 Kompetencenetværk
27. november 2019 Seminar 2: 

Den digitale kunderejse og data i proces.

December 2019 Kompetencenetværk
28. januar 2020 Seminar 3: 

Digital kommunikation og content marketing.

Februar 2020 Kompetencenetværk
20. marts 2020 Seminar 4:          

Sociale Medier og Digital markedsføring

Marts/April 2020 Kompetencenetværk
14. maj 2020 Seminar 5: 

Strategisk og praktisk digital ledelse

Maj/Juni 2020 Forløbsafslutning med netværk

*Datoer for kompetencenetværk i virksomhederne aftales med medlemmerne i de enkelte netværksgrupper.

Forløb – Digitale Erhverv

Download flyer her Digitale merkantile erhverv. Forløb 4

Februar 2020 Forløbsopstart med netværk
12. marts 2020 Seminar 1: Digitale megatrends og ledelse

Fremtids scenarier, analyse, strategi, eksekvering og kontrol.

April 2020 Kompetencenetværk
12. maj 2020 Seminar 2:  Den digitale kunderejse

Kundeoplevelser før-under-efter  et salg

Juni 2020 Kompetencenetværk
19. august 2020 Seminar 3: Digital Kommunikation og content marketing 

Storytelling og video produktion

September 2020 Kompetencenetværk
22. oktober 2020 Seminar 4: Sociale medier og digital markedsføring          

Web marketing management, kundeloyalitet, kundetilfredshed og risk management

November 2020 Kompetencenetværk
2. december 2020 Seminar 5: Strategisk og praktisk digital ledelse 

Digital strategi, ledelsesværktøjer og metoder

Januar 2021 Forløbsafslutning med netværk

*Datoer for kompetencenetværk i virksomhederne aftales med medlemmerne i de enkelte netværksgrupper.

Anja Svenstrup Jørgensen

Anja Svenstrup Jørgensen

Cphbusiness
UCL Odense, Seebladsgade 1, 5000 Odense
Tlf. +45 20438949
Mail asve@ucl.dk