Forandring for dig, og for fremtiden

Deltag i Digital Ledelseskulturs konference, hvor vi vil dele viden og resultater omkring digital kompetenceudvikling. Konferencen vil hjælpe mikro, små og mellemstore virksomheder, nøglemedarbejdere og digitale ildsjæle, til at få øjnene op for, nødvendigheden i at besidde digitale kompetencer, og bruge digitale værktøjer til at effektivisere interne arbejdsgange, øge omsætningen og indtræde nye markeder.

Tilmelding

Konference

Tid

TBA Foråret 2022

Sted

Webinar eller
Fysisk fremmøde ved Børsen,
Slotsholmsgade 1, 1217 København K

Pris

Det er gratis at deltage.

 

Før eller siden, vil virksomheder opleve, hvor afgørende digitale kompetencer er, for at kunne fastholde sin konkurrenceevne på markedet. Det er dog vigtigt at understrege, at man ikke “bare” kan købe sig til en digital transformation, det kræver først og fremmest forandringsledelse i virksomheden. Konferencen vil derfor belyse, at den digitale rejse starter først og fremmest i ledelsen, hvor der skal fokuseres på forandringsledelse. Derefter, kan man påbegynde kompetenceudviklingen af virksomhedens samt medarbejdernes digitale færdigheder. 

Konferencen består af forskellige oplæg og paneldebatter, der fokuserer på kompetenceudvikling i enkelte virksomheder, lokale netværk af virksomheder og på nationalt plan. I projektet Digital Ledelseskultur har vi haft over 700 virksomheder igennem et forløb, og det står derfor klart og tydeligt, at der er mange virksomheder i landet, der kæmper med den samme udfordring. Hvis vi skal få flere virksomheder til at styrke deres digitale kompetencer, så kræver det et godt fundament og værktøjer hertil. I Digital Ledelseskultur har vi udarbejdet en model til kompetenceudvikling, som alle virksomhederne har arbejdet med, og denne har fungeret rigtig godt. Derfor vil vi dele de resultater, som vi har opnået samt fortælle om de nye langsigtede mål, som virksomhederne skal arbejde med, når de er lykkedes med at få de nødvendige digitale kompetencer. 

Det får ud af at deltage:

  • Få inspiration til hvordan du kan kompetenceudvikle din virksomhed
  • Hør og oplev virksomheder, der har været igennem forandringsledelse og digital kompetenceudvikling

Målgruppe

  • Mikro, små og mellemstore virksomheder
  • Ledere, mellemledere og nøglemedarbejdere
  • Alle erhverv er velkommen

 

Program

Velkommen til v. Digital Ledelseskultur

Med facilitator Heidi Svane, Head of Digital ved Lifestyle & Design Cluster

09.00

KEY NOTE SPEAKER - Hvorfor skal man starte med forandringsledelse, hvis man ønsker at udvikle sine digitale kompetencer?

Det kræver en forandring i ledelsen, før at man kan arbejde målrettet med at udvikle sine digitale færdigheder. Når man har fået sat fokus på forandringsledelse og har grundlaget for, at igangsætte den digitale rejse, så er det vigtigt, at virksomheder får en forståelse for, hvordan digitale kompetencer kan være med til at fremtidssikre sin virksomhed.

09.05

Hvordan kan digitale kompetencer fremtidssikre din virksomhed?

Paneldebatten består af deltagende virksomheder fra projektet, som vil sætte ord på, hvilken rejse de har været igennem og hvilke kompetencer de har opnået. Det er en enestående mulighed for, at få et indblik i forskellige erhverv, hvor der er virksomhedscases repræsenteret inden for turisme- og oplevelsesøkonomi, detailbranchen, fødevarer, livsstilsbranchen, bygge anlæg, serviceerhverv m.m. 

09.30

Pause

10.10

Hvordan kan digitale kompetencer fremtidssikre lokale virksomheder og deres by?

I projektet Digital Ledelseskultur, der tror vi på, at når lokale virksomheder går sammen i fællesskab om at arbejde mod nye kompetencer, så løfter det ikke kun deres egen virksomhed, men en hel by, og det er utroligt værdiskabende at være en del af et netværk, hvor man kan lære meget af hinanden. 

I denne paneldebat, vil vi fokuserer på, hvordan nye digitale kompetencer kan fremtidssikre byen lokalt. Her vil der være to virksomhedscases som har en dialog med en uddannelsesinstitution, samt den konsulent, der har hjulpet dem i forløbet ved Digital Ledelsekultur. 

 

10.20

Hvad er Digital Ledelseskultur?

I dette oplæg, vil vi dykke ned i den model, som virksomhederne har arbejdet ud fra, og fortælle om de resultater, som virksomhederne har opnået. Det er også vigtigt, at belyse den næste rejse, som virksomhederne skal på. Derfor vil en fra projektet Cirkulære digitale kompetencer fortælle om de nye langsigtede mål, som virksomhederne skal arbejde med, efter de er lykkedes med at få de nødvendige digitale kompetencer. 

 

11:00

TBA

11:45

Opsamling

12:00

Afrunding af programmet og tak for idag

12:15