SKAB YDERLIGERE VÆKST OG UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

Vil du gerne forbedre din virksomheds konkurrencedygtighed igennem digitalisering? Med Digital Ledelseskultur får du som leder redskaberne til at optimere din virksomhed digitalt. Deltagelse i projektet, kan blandt andet give dig indsigt i den digitale kunderejse, digital forretningsudvikling, e-handel og brugen af nye teknologier og software. Grib chancen nu, og få et kompetenceløft gennem Digital Ledelseskultur.
Hør mere
Find et forløb

Hvorfor deltage i Digital Ledelseskultur?

Vi søger virksomheder, der savner en afklaring på, hvad digitalisering er, hvorfor det er vigtigt for virksomheden og hvordan virksomheden løfter en digital strategi, som medfører en stærkere differentiering i markedet.

• Hvem er konkurrenterne i den digitale økonomi?
• Hvor hurtigt skal vi handle?
• Hvad er værdien af digitalisering i vores virksomhed?
• Hvilke kompetencer har vi brug for?
• Hvordan kan styrkede digitale kompetencer bidrage til højnet service, øget effektivitet eller smartere processer?
• Hvordan opnår vi digitalisering via ledelse?
• Hvordan skabes der digitale resultater gennem virksomhedskultur?

Digital ledelseskultur vil styrke virksomhedslederes digitale kompetencer for at opnå en stærkere digital forretningsudvikling, digital handel, digitale services, højnet effektivitet via digitalisering, øget produktivitet med mere.

Screening

Screening af virksomheden og dennes ledelse med henblik på kompetenceafklaring og identificering af muligheder og udfordringer. Denne analyse/screening og efterfølgende interview er en forudsætning for at projektets aktører kan tilrettelægge en målrettet indsats.

Nøglemedarbejder forløb

Herefter tilbydes de udvalgte virksomheder et ti måneders langt forløb med to-tre ledere eller andre nøglemedarbejdere hos virksomheden.

Virksomhedsseminarer

I forløbet vil der være fire-fem kompetence seminarer. Det er her, kombinationen af den teoretiske og praktiske viden og kompetencer eksemplificeres og inkorporeres. Til hvert kompetence seminar deltager 10-15 virksomheder.

Kompetencenetværk

Kompetencenetværket er for 2-4 virksomheder, der danner rammen for et praksisnært fællesskab med plads til erfaringsudveksling samt tilførsel af ny viden– specifikt på de faglige områder, der ligger i virksomhedens kerneydelser.

1-1 vejledning

Sparring og praksis i egen virksomhed – sparringen er en 1-1 vejledning, der har til formål at hjælpe virksomheden i gang med konkrete digitale forandringer og forankring i egen organisation.

Digitalisering har medført

0
% oplever

styrket kunderelation

0
% har fået adgang til

nye markeder

0
% har opnået øget

kendskab til forretningen

Projektpartnere

Digital Ledelseskultur er finansieret af Erhvervsstyrelsen og EU. Bag projektet står projektansvarlig UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt national projektleder Lifestyle & Design Cluster – de står i spidsen for et konsortium med en samling erhvervsakademier, erhvervsskoler, universiteter brancheorganisationer, klynger og innovationsnetværk med flere, som alle har det til fælles, at de har massiv erfaring med digitalisering og ledelse.